Kurum Kültürümüzün İlkeleri

 1. Mükemmel Kaliteye Ulaşmak:

Temel işimiz tüm hizmetlerimiz için her zaman ve her yerde, mükemmel kaliteyi sunmaktır. Hizmetlerimize ek olarak, müşterilerimize farklı ve kapsamlı çözümler de sunarız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetlerimizi, yapımızı ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek, devamlı olarak kendimizi aşma çabasındayız.

 1. Müşterilerimizin Başarılarında Rol Oynamak:

Müşteri memnuniyeti, firmamızın başarısını belirler ve başarımızın, müşterilerimizin başarısına bağlı olduğuna inanırız. Bu nedenle; müşterilerimizin başarısı, bizim başarımızdır. Amacımız, müşterilerimiz ile uzun dönemli iş ortaklıkları kurmaktır. Bu ortaklık, her iki taraf için de uzun dönemli başarılar ile sonuçlanacaktır. Hem müşterilerimizin hem de pazarın gereksinimleri doğrultusunda hareket ediyoruz.

 1. Açıklığı Teşvik Etmek:

Şeffaflık, bütünlüğümüzü destekler ve sonuç olarak da firmamızın başarılı olmasını sağlar. Kararlarımızı gerçeklere ve analizlere dayanarak veriyoruz. Bunu gerçekleştirirken, tüm çalışanlarımızın sahip olduğu bilgi birikiminden ve uzmanlıktan faydalanıyoruz.  Bazen popülerliğimizi yitirmemiz veya gelirlerimizin azalması sonucunu doğurabilecek olsa da bağımsız bir bakış açısını ve aynı fikirde olmadığımızı söyleme hakkımızı koruruz. Sorunlara alışagelmedik çözümler önerme ve uygulandıklarını görene kadar mücadele etme cesaretine sahibizdir. Başarı ve yenilgilerimizden, şirket içi ve dışı farklı uygulamalardan ve her çalışanımızdan yeni şeyler öğreniyoruz.

 1. Önceliklerin Doğru Belirlenmesi:

Doğru belirlenmiş öncelikler faaliyetlerimize rehberlik eder;

 • Müşterilerimizin başarısı
 • Firmamızın başarısı
 • Her birimin ve her bireyin başarısı

Bu öncelikler doğrultusunda hareket etmek, şirket içi ve dışındaki tüm kaynakların üstün işbirliği içinde olmasını gerektirir.

 1. Girişimci Olmak:

Girişimciliğimiz, firmamızın ruhunu oluşturur. Çalışanlarımızın bireysel sorumluluk almasını talep ve teşvik ederiz. Çalışanlarımız başarımızın anahtarıdır. En iyi performansı göstermek için çaba sarf eden, motivasyonu yüksek, şirketimize bağlı personeli aramızdan görmekten mutluluk duyarız. Uzun vadeli en temel görevlerimizden biri, bu personeli şirketimize çekmek, onları geliştirmek ve şirkette devamlılıklarını sağlamaktır. Gerek teknik bilgileri gerekse iletişim becerileri ile çalışanlarımıza model olan yöneticilerimizden, en başarılı işlere imza atmalarını bekleriz. Çalışanlarımızın performanslarını ve finansal başarımızı, sektörün finansal standartlarını gözeterek ödüllendiririz.

 1. Organizasyon İçinde ve Dışında, Doğruluk ve Dürüstlük İlkesiyle Hareket Etmek:

Çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza karşı birlik ve bütünlük içinde hareket ederiz. Bu, firma içindeki çalışma şeklimizi belirler. Tüm profesyonel yaşamımızda tam doğruluğu muhafaza etmeyi amaçlarız. Davranış ve işleyişlerimizde eksiksiz doğruluğu ve dürüstlüğü hedefleriz. Çalışanlarımızın gösterdikleri performansı göz önünde bulundurarak; cinsiyet, dil, din, ırk ve kültür ayrımı yapmaksızın çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunuruz. Yöneticilerimiz, çalışanın onur ve kişiliğine saygı duyar ve takım içerisinde karşılıklı güven ortamını yaratmakla sorumludur.

 1. Müşterilerin Bilgilerini ve Verilerini En Gizli Sır Olarak Kabul Etmek:

Bizim için Gizlilik kelimesi açıklanmamış her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Gizli Bilgi her türlü ticari, finansal, pazarlama, teknik, elektronik ve ticari sır ve bilgi teknolojisi içeren her türlü bilgiyi içermektedir. Sözlü veya yazılı olarak bize iletilmiş, müşterilerimize ait hassas bilgi ve verileri açıklamayız. Biz sadece müşterimizin başarısına odaklanırız.

 1. Sosyal Sorumluluklarımızı Kabul Etmek:

Kendimize, topluma fayda sağlayacak hedefler koyduk. Hizmet verdiğimiz sektörlerin ve firmaların, yapısına ve değerlerine saygı duyarız. Çevreyi korumak kurumsal stratejilerimiz arasında yer alır. Çalışanlarımızı sosyal sorumluluklar noktasında teşvik ederiz.